Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

SzkoleniaNauczyciele naszej szkoły biorą udział w ciekawych szkoleniach, podczas których poszerzają swoją wiedzę, zdobywają nowe doświadczenia zawodowe, mają okazję poznać inne systemy kształcenia, a także pedagogów z różnych krajów. Opisy kilku takich szkoleń przedstawiamy poniżej:


Ksiądz Paweł Drozd i Barbara Kropieniewicz – nauczycielka biologii uczestniczyli w konferencji „Wkład chrześcijan w zjednoczenie Europy”
w Krakowie.


To było coś wspaniałego!


Dobiegały końca wakacje. Stopniowo docierała do mojej świadomości informacja o zbliżającym się początku kolejnego roku szkolnego. Każdy dzień urlopu był zatem na wagę złota. I nagle otrzymuję telefon, aby zgłosić się do sekretariatu naszego Gimnazjum. Idę powolnym krokiem, aby wydłużyć ten moment powrotu do miejsca pracy. Błyskawicznie jednak moje przygnębienie zamienia się w entuzjazm. Otrzymuję propozycję wyjazdu na dwudniową konferencję do Krakowa. Jej tytuł mówił bardzo wiele: „Wkład chrześcijan w zjednoczenie Europy”.Początkowo może zabrzmiało to trochę naukowo, ale perspektywa wyjazdu do pięknego miasta radowała moje serce. Takich okazji nie wolno marnować. Decyzja mogła być zatem tylko jedna. Jadę! Podałem swoje dane osobowe do formularza zgłoszeniowego i już zacząłem obmyślać plan wyjazdu. Kilka minut później siedząc w fotelu oddałem się uważnej lekturze listy zaproszonych gości. Okazała się imponująca! Aż trudno było w to uwierzyć. W jednym miejscu miałem spotkać: Prezydenta Bronisława Komorowskiego, byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego, premiera Luksemburga Jeana-Clauda Junckera, dr Hansa-Gerta Pötteringa, przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera, b. przewodniczący Komisji Europejskiej Jacqua Santera, kardynała Stanisława Dziwisza, Nuncjusza Papieskiego w Polsce abpa Celestino Migliore, Prymasa Czech abpa Dominika Dukę OP, kardynała Angelo Scolę, patriarchę Wenecji, Elmar Brok, rzecznika Frakcji EPL ds. polityki zagranicznej, Othmara Karasa, wiceprzewodniczącego Frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w PE oraz prof. Rocco Buttiglione, wiceprzewodniczącego Parlamentu Włoch. A wśród nich miałem znaleźć się ja i Pani Barbara Kropieniewicz z naszego Gimnazjum. Kto by się nie cieszył? Wcześnie rano 10 września wyruszyliśmy pociągiem w kierunku Krakowa. Podczas podróży lekturę książek przeplatały rozmowy i drzemki. Mój organizm wykorzystuje bowiem do snu każdą nadarzającą się okazję. A ta była wyjątkowa. Kraków przywitał nas słoneczną pogodą i obarzankami. Humory dopisywały. Specjalnie podstawiony autobus dowiózł nas i wszystkich zainteresowanych do Centrum Konferencyjnego o nazwie „Dwór w Tomaszowicach”. Podpisaliśmy listę obecności, odebraliśmy słuchawki no i zaczęły się wykłady. Była to jubileuszowa, bo już X międzynarodowa konferencja z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Potocznie konferencje te nazywane są „krakowskimi spotkaniami o Kościele i Europie”. Za organizację odpowiedzialny jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu przy współpracy z Frakcją Europejskiej Partii Ludowej w PE, Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej i Wydawnictwem „Wokół nas”. Podczas konferencji poruszany był przede wszystkim temat obecności chrześcijan w polityce Unii Europejskiej. Zastanawiano się nad tym jak wiara i chrześcijaństwo rzutuje na postawę, pracę i odpowiedzialność polityków. Podkreślano też wielki wkład chrześcijaństwa w zjednoczenie Europy i eksponowano korzyści, jakie mogą wypływać z dialogu pomiędzy Unią Europejską a Kościołem i różnymi wspólnotami religijnymi. Przypomniano m.in., że u kolebki współczesnej Unii Europejskiej stali po II wojnie światowej przede wszystkim chrześcijańscy demokraci. To oni ze znamiennych słów „nigdy więcej wojny” uczynili swoistą modlitwę. W wielu referatach podkreślano też, że katolicka nauka społeczna jeszcze nigdy nie była tak konieczna i potrzebna jak właśnie teraz. Ta jubileuszowa konferencja była zatem niezwykłym forum dialogu między zwolennikami różnych opcji politycznych, środowisk naukowych, duchowieństwa i dziennikarzy. Ważnym punktem tegorocznego spotkania była Msza św. odprawiona po łacinie w kościele pw. św. Anny. Przewodniczył jej i homilię wygłosił abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Było to dla mnie wzruszające przeżycie. Radowałem się widokiem uczestników konferencji zgromadzonych wokół ołtarza. W czasie tej modlitwy uwidoczniła się bowiem ta cenna jedność, o której wcześniej tyle mówiono. Uwieńczeniem piątkowego dnia był uroczysty bankiet zorganizowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Odbył się on w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. Muzeum Narodowego w Krakowie. Bohaterowie z malowideł wielkich polskich artystów spoglądali więc na nas delektujących się różnymi smakołykami. Tego nie da się po prostu w pełni wyrazić słowami. Ciekaw tylko jestem, czy jeszcze kiedyś będzie mi dane spożywać kolację w takim właśnie miejscu i wśród takich osób. A może za rok znów uda się to powtórzyć? Może...
Ks. Paweł Drozd

http://www.kosciol-europa.org.plMonika Bodnar uczestniczyła m.in. w seminarium kontaktowym w Wiedniu, które odbyło się w dniach 09.11.-13.11.2005 roku. Temat seminarium :,, SYNEVA.net. Quality Asssurance through Synergy of Internal and External Evaluation of Schools. Its Effects on Learning and Teaching ‘’. Szkolenie obejmowało zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne warsztaty. Podczas spotkań z innymi uczestnikami seminarium oraz wykładowcami można było wymienić się doświadczeniami, podzielić wiedzą, nauczyć się wypełniania formularzy aplikacyjnych do Programu Comenius. Językiem roboczym był język angielski. Organizatorzy spotkania zadbali także o umożliwienie jego uczestnikom zwiedzenia miasta, w tym jego głównych atrakcji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas seminarium przydały się w późniejszych działaniach podejmowanych w naszej szkole . Zostały one wykorzystane w pracy przy projektach międzynarodowych.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

W dniach 3.04.-7.04.2006 roku Monika Bodnar uczestniczyła w wizycie studyjnej w Nettuno, we Włoszech. W czasie trwania wizyty jej uczestnicy mieli możliwość poznania systemu szkolnictwa we Włoszech, a także w innych krajach na świecie. Temat wizyty brzmiał :,, I sistemi formativi europei a confronto’’. W ramach tej wizyty uczestnicy odwiedzali różne typy włoskich szkół, począwszy od przedszkola, skończywszy na szkole średniej. Poznawali specyfikę pracy nauczycieli we Włoszech, obserwowali lekcje z zastosowaniem najnowocześniejszych technik i metod. Ważnym elementem spotkania była możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z kadrą pedagogiczną z innych państw. W wizycie brali bowiem udział dyrektorzy szkół i pracownicy nadzoru z wielu krajów , takich jak: Hiszpania, Francja, Niemcy, Finlandia, Wielka Brytania, Austria. W ramach wizyty studyjnej zorganizowano wyjazd do Rzymu, gdzie można było obejrzeć największe zabytki miasta, z Koloseum na czele, a także zwiedzić Watykan.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

W dniach 10.09.-15.09. 2006 roku Monika Bodnar uczestniczyła w seminarium dla nauczycieli z całej Europy, które odbywało się w Krakowie i Oświęcimiu. Temat spotkania : ,,Auschwitz- history and symbolism’’. Organizatorami seminarium było m.in. Ministerstwo Edukacji oraz Rada Europy i Instytut Yad Vashem. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele z Austrii, Bułgarii, Francji, Włoch, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski. Oprócz wykładów uczestnicy szkolenia zwiedzali Muzeum w Oświęcimiu, brali udział w spotkaniu z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego. Podczas tego seminarium nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę na temat Holocaustu, a także wzbogacili warsztat pracy o ciekawe środki dydaktyczne, które otrzymali celem wykorzystania w czasie lekcji. W ostatnim dniu seminarium organizatorzy umożliwili jego uczestnikom zwiedzanie Krakowa pod opieką przewodnika.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

W okresie 10.04.-15.04.2007 r. Monika Bodnar wzięła udział w konferencji naukowej na temat : ,, Historia Shoah i problematyka przekazu Zagłady w szkole’’, przeprowadzonej w Muzeum i Ośrodku Pedagogicznym Dom Konferencji w Wannsee w Berlinie. Była to konferencja przeznaczona dla nauczycieli z Polski, a jej celem było przybliżenie tematyki Zagłady oraz wymiana doświadczeń dotyczących przekazywania uczniom wiedzy na ten temat. Uczestnicy konferencji brali udział w wykładach , ćwiczeniach, warsztatach, zwiedzali Dom Konferencji w Wannsee oraz zabytki Berlina. Doskonalili swoje umiejętności oraz warsztat pracy historyka. Otrzymali także ciekawe materiały dydaktyczne , które z pewnością uatrakcyjnią zajęcia na temat II Wojny Światowej , a szczególnie zagadnień związanych z Holocaustem.Ewa Bartoszewicz- nauczyciel języka niemieckiego uczestniczyła w różnych kursach językowych.

W dniach 06.08 – 18.08. 2006 r. dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Agencji Narodowej Programu Sokrates – Comenius nauczycielka języka niemieckiego Ewa Bartoszewicz uczestniczyła w kursie językowym w Wiedniu i miejscowości Stadtschlaining. Temat kursu brzmiał: „ Zbliżenia – Austria i jej wschodni sąsiedzi”. W szczególności dotyczył on metodyki i dydaktyki języka niemieckiego jako języka obcego oraz realioznastwa Austrii. Obejmował 75 jednostek lekcyjnych. W kursie uczestniczyło 25 nauczycieli języka niemieckiego z 22 krajów z całego świata. Kurs przyczynił się do zdobycia nowych umiejętności zawodowych , był okazją do doskonalenia sprawności językowych, wymiany doświadczeń zawodowych z nauczycielami z całego świata , poznania ciekawych metod pracy (np. pracy metodą projektu, gier dydaktycznych, metod polegających na prostym zastosowaniu różnych elektronicznych urządzeń), poznania realiów życia w Austrii, zwiedzania najpiękniejszych miejsc i zabytków oraz podziwiania niezapomnianych uroków Wiednia. Był to kurs niezwykle ciekawy i bardzo dobrze zorganizowany, stwarzał możliwość poznania wspaniałych ludzi z odległych, czasami bardzo egzotycznych krajów, nawiązania z nimi przyjaźni, poznania ich kultury, religii, obyczajów, systemu szkolnego itp.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

W dniach 27.10 – 01.11.2007 r. nauczycielka języka niemieckiego Ewa Bartoszewicz uczestniczyła w 119 Seminarium Europejskim dla multiplikatorów, które odbywało się w Bonn i w Brukseli. Seminarium to skierowane było w szczególności do nauczycieli wszystkich typów szkół z Niemiec i krajów członkowskich UE z bloku wschodniego oraz oficerów niemieckich sił zbrojnych. Treścią seminarium były informacje, dyskusje i wymiana doświadczeń na temat europejskiej jedności i Unii Europejskiej jak również pobyt w europejskich instytucjach w Brukseli i rozmowy z ekspertami . Uczestnicy seminarium mieli również możliwość zapoznania się z historią Niemiec zwiedzając Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec. Otwarty w 1994 roku w bońskiej dzielnicy muzeów Dom Historii to nowoczesne muzeum prezentujące na 4 tys. m kwadratowych ok. 6 tys. eksponatów – przedmiotów, fotografii, dokumentów i instalacji medialnych –dokumentujących dzieje Niemiec od 1945 roku po dzień dzisiejszy. Prezentowane są tu zagadnienia z zakresu polityki, ekonomii, historii rozwoju społeczeństwa, kultury oraz dnia codziennego.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
W dniach 05-17.07.2010 r. nauczycielka języka niemieckiego Ewa Bartoszewicz wzięła udział w seminarium dokształcającym dla nauczycieli języka niemieckiego w miejscowościach Bregenz (od 05.07) i Bezau (od 12.07) w Austrii. Udział w seminarium był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Temat szkolenia brzmiał :”Vorarlberg - Landeskunde und kreatives Gestalten”(realioznastwo landu Vorarlberg i kreatywne organizowanie (procesu lekcyjnego) ”. Program był bardzo różnorodny i urozmaicony, wzięło w nim udział 24 nauczycieli pochodzących z 18 krajów z całego świata.

Do najciekawszych punktów programu należały:

1. wizyty w szkołach:

-Bundesgimnazjum Gallustrasse w Bregenz - (uczestnicy seminarium poznali historię szkoły, jej organizację oraz projekt w niej realizowany dotyczący wspierania kreatywności na lekcjach),

- Volksschule Maedhle w Wolfurt - (wiejska szkoła podstawowa, bardzo nowoczesna zarówno pod względem organizacyjno-metodycznym jak też i bazy dydaktycznej – budynek szkolny funkcjonuje jako ”dom pasywny”, była też okazja obserwowania uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego,

- die Bezauer Wirtschaftsschulen (zespól szkól ekonomicznych w Bezau o profilu handlowym i turystycznym –kończących się maturą oraz szkół zawodowych o profilu handlowym, hotelowym i ekonomicznym),

- przedszkole w Landgenegg ,

2. warsztaty metodyczne (na szczególną uwagę zasługują ):

- ” Kreatywność i mobing – zapobieganie przemocy w szkole”prowadzone pod kierunkiem psychoterapeuty Arno Dalpra, który przedstawił wiele przykladów z własnej praktyki. Szczegolnie ciekawe były relacje uczestników seminarium dotyczące przejawów agresji, mobingu i przemocy w ich szkołach.

- Erlebnispädagogik – (pedagogika przeżyć) – wszystkie ćwiczenia odgrywane były przez uczestników na łące w pobliżu miejsca szkolenia, entuzjazm był olbrzymi a i wysiłek znaczny.

- Theaterpädagogik- (pedagogika teatru)

- Technika wywiadu i nagrywania audycji radiowych – grupy 3-5 osobowe udały się do Bregenz (Austria), Lindau (Niemcy),(Rohrschach) Szwajcaria, aby przeprowadzić wywiad z przypadkowo spotkanymi osobami na określony temat. Zebrany materiał został poddany technicznej obróbce w celu przygotowania słuchowiska radiowego.

- Sztuka na lekcjach języka niemieckiego.

- Zabawy jęzkowe na lekcjach języka niemieckiego.

- Motywowanie uczniów poprzez stosowanie muzyki na lekcjach języka niemieckiego.

- Praca z wierszami na lekcjach języka niemieckiego.

- Prezentacja własnych projektów kreatywnych na lekcjach języka niemieckiego.

- Wieczór wielokulturowy- uczestnicy seminarium z wszystkich kontynentów prezentowali w różnorodny sposób swoje kraje ojczyste ( Power- Point – prezentacje, quizy, plakaty, stroje ludowe, degustacja potraw i napojów regionalnych, występy muzyczne, tańce).

3. wycieczki;

- zwiedzanie stolicy Vorarlberg- Bregenz, udział w koncercie Międzynarodowej Opery z Zurychu, zwiedzanie budynku i sceny wodnej odbywającego sie co roku Bregenckiego Festiwalu Teatralnego nad Jeziorem Bodeńskim.

- całodniowa wycieczka po regionie pod hasłem ” Inowacja i długofalowość – strategie regionalnej i kulturowej tożsamości”. Wśród szczególnie interesujących miejsc wymienić należy: nowy port w Bregenz, szkoła podstawowa w Wolfurt, Hotel ”Krone” w Hittisau, wędrówka po bagnach w Krumbach, warsztat tekstylny w Krumbach, Urząd Gminy w Langenegg.

- Wędrówka szlakami alpejskim z wykorzystaniem Nordic Walking, zwiedzanie zagrody wiejskiej w Bizau, która specjalizuje sie w produkcji serów .

- liczne wycieczki organizowane indywidualnie w czasie wolnym ( wyjazdy kolejkami linowymi na szczyty Alp, wycieczki rowerowe po okolicy, zwiedzanie miasta Lindau w Niemczech, wyjazdy do Szwajcarii itd.)

Pobyt na seminarium dostarczył jego uczestnikom mnóstwo wrażeń, pozwolił nie tylko spędzić miło i pożytecznie wakacyjny czas w uroczym zakątku Europy nad Jeziorem Bodeńskim ale również poznać wspaniałych ludzi z całego świata, nawiązać z nimi znajomości, dzielić się własnym doświadczeniem zawodowym jak również poznać problemy i sukcesy innych. Była to też doskonała okazja do rozwoju kompetencji językowych, poszerzenia wiedzy metodyczno- merytorycznej jak też wzbogacenia warsztatu pracy, dzięki otrzymanym różnorodnym materiałom dydaktycznym.

Opis seminarium w języku niemieckimhttp://www.his.se/hogskolan/organisation/institutioner/iki/osterrikecentrum/fortbildung/seminare-in-osterreich/vorarlberg---landeskunde-und-kreatives-gestalten/Seminarium kontaktowe z programu Comenius - Barbara Kropieniewiczcontact seminar tutaj...


Czy szkolenia są potrzebne? tutaj...

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina