Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Samorząd UczniowskiPrzewodniczący - Gracjan Orłowski

Zastępca - Patryk Kruk

Sekretarz – Gabriela Fień

Skarbnik – Brodzicka Magdalena

 WYBORY 2018/2019
tutaj...

                                                                  


Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Małgorzata Hop.Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,


 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,


 • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych,


 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,


 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,


 • bezpieczeństwo w szkole,


 • przeciwdziałanie szkolnej agresji.Samorząd uczniowski spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania. Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Zrealizować te cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności: • wpływanie na życie szkoły – poprzez częste kontakty i rozmowy z Dyrekcją, Nauczycielami, Opiekunem Samorządu, Pedagogiem Szkolnym;


 • opiniowanie pracy szkoły;


 • wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych, spotkań, dyskotek;


 • pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;


 • rozwijanie zdolności, zainteresowań, poprzez pracę w sekcjach powołanych przez samorząd pod nadzorem opiekuna – nauczyciela;


 • wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;


 • umiejętność pracy w grupie;


 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;


 • dbanie o estetykę szkoły;


 • planowanie planu pracy samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów;


 • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole.


 • "Bierzemy udział w projekcie ,,MŁODE BIESZCZADY"


  Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


  W celu zwiększenia aktywności obywatelskiej wśród uczniów nasza szkoła (jak i 17 innych szkół gimnazjalnych z obszaru działania Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady) została wybrana do udziału w projekcie pt."Młode Bieszczady". Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2014 r. Grupa gimnazjalistów realizować będzie następujące cele:
  -wdrożenie innowacyjnych form edukacji obywatelskiej,
  -wzrost wiedzy z zakresu równości szans, dobrego zarządzania, zrównoważonego rozwoju,
  -wzrost kompetencji medialnych uczniów uczestniczących w warsztatach medialnych,
  -promocja działań SU ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie własnych stron internetowych, publikacje w Biuletynie GPZB, kampanie i konferencje regionalne,
  -wzrost motywacji samorządów szkolnych do pracy na rzecz szkoły i środowiska.
  Młodzież uczestniczyć będzie w cyklu warsztatów twórczych i dziennikarskich, dobrych praktyk, spotkań z samorządami lokalnymi oraz cyklicznych spotkaniach realizujących projekt. Wszystkie szkolenia, wyjazdy i pakiety edukacyjne są bezpłatne. Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej Fundacji Bieszczadzkiej www.mlode-bieszczady.pl

  Koordynator szkolny Małgorzata Hop

  Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

  Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina  XLVI SESJA RADY GMINY BIRCZA tutaj...

  Warsztaty grupy z projektu tutaj...

  Spotkanie z Przewodniczącym Rady Gminy tutaj...

  Warsztaty radiowe tutaj...

  Regulamin Samorządu tutaj...  30.09.2013 r.
  DATA WYBORÓW DO ZARZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  Skład Komisji wyborczej w Publicznym gimnazjum nr 1 w Birczy

  1. Daria Jakóbiak I a
  2. Kamil Najdecki I b
  3. Mateusz Bryla I c
  4. Aleksandra Koterbicka I d
  5. Oliwia Freitag II a
  6. Ewa Mazur II b
  7. Natalia Burdziak II c
  8. Wiktoria Tomczak II d
  9. Gabriel Zieliński III a
  10.Krystian Lichota III c
  11.Aleksandra Ozibko III d
  12.Ewelina Stach IIId


  Kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 1w Birczy w roku szkolnym 2013/14

  Przewodniczący Zarządu

  1. Michał Mielnikiewicz
  2. Gabriela Wojdylak


  Zastępca Przewodniczącego Zarządu

  1. Agata Pokrywka
  2. Aleksandra Rutkowska


  Sekretarz Zarządu

  1. Kamila Maculak
  2. Aneta Leszczawska


  Skarbnik Zarządu Zarządu

  1. Hubert Szelewa
  2. Klaudia Sadzikowska


  Uczniowie wybierają po jednej osobie do każdej funkcji stawiając w karcie do głosowania przy wybranym nazwisku znak X

  Nauczyciele kandydujący na stanowisko opiekuna Samorządu Uczniowskiego

  Małgorzata Hop
  Katarzyna Januszczak
  Elżbieta Pankiewicz
  Aleksandra Wasiewicz


  Uczniowie wybierają jednego nauczyciela stawiając na karcie do głosowania przy jego nazwisku znak X

  Debata przedwyborcza kandydatów na przewodniczącego szkoły tutaj...

  Zarząd Samorządu Uczniowskiego tutaj...

  Wybory do Zrządu Samorządu Uczniowskiego tutaj...

  Spotkanie pokoleń w Publicznym Gimnazjum w Birczy tutaj...

  Pomagamy zwierzętom ze schroniska tutaj...

  Maraton Pisania Listów - Amnesty International tutaj...

  KONKURSY

  KONKURS FOTOGRAFICZNY
  „Gmina Bircza jakiej nie znacie”
  tutaj...

  KONKURS PLASTYCZNY
  „MOJE MIEJSCE MÓJ ŚWIAT”
  tutaj...

  KONKURS PIOSENKI BIESZCZADZKIEJ I TURYSTYCZNEJ I BIESIADNEJ
  „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”
  tutaj...

  KONKURS WIEDZY O REGIONIE
  tutaj...

  KAMPANIA REGIONALNA W RAMACH PROJEKTU "MŁODE BIESZCZADY"
  tutaj...

  Wycieczka w ramach kampanii regionalnej projektu „Młode Bieszczady” ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Pomocna woda”
  tutaj...

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina