Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Organizacje działające w naszej szkoleDrużyna harcerska "Młode Wilki"


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Od początku istnienia naszego gimnazjum działa drużyna harcerska. Opiekunem drużyny od września 2013 roku jest Pani Gabriela Głowacz-Włoch, drużynową zaś druhna Aneta Leszczawska.

Harcerzem być to niełatwe zadanie – wymagające prawo harcerskie, służba, ciągła praca nad sobą, radzenie sobie w wielu sytuacjach, które przydają się w życiu codziennym. Ale jak wiele można zdobyć – przyjaźnie na całe życie, wiedzę o samym sobie, piękne wspomnienia.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


W roku szkolnym 2013/2014:
- poznaliśmy Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie,
- doskonaliliśmy pracę i służbę w zastępach oraz poznaliśmy techniki harcerskie,
- zdobywaliśmy sprawności harcerskie,
- zrozumieliśmy, że potrafimy współdziałać w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych,
- niejednokrotnie mieliśmy możliwość poprawiania własnej samooceny i wzmacniania wiary w siebie,
- nawiązaliśmy współpracę z innymi środowiskami harcerskimi,
- wzbogaciliśmy wiedzę o naszym regionie przez różne formy aktywności turystycznej.


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Uczestniczyliśmy w różnych uroczystościach szkolnych i gminnych:
- 74 Rocznica Walk Obronnych w Borownicy,
- Dzień Patrona naszej szkoły w Łomnej,
- 68 Rocznica obrony Birczy przez mieszkańców i Żołnierzy IX Dywizji Piechoty przed UPA,
- 95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości,
- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Klub Europejski Eurobirczanie


Współzałożycielem oraz opiekunem Klubu Europejskiego "Eurobirczanie" jest Wrzesław Bartoszewicz - nauczyciel historii i geografii. Klub ten rozpoczął działalność w naszej szkole dnia 1.09.2002. W skład jego wchodzi 20 uczniów oraz 3 nauczycieli. Głównym celem naszych działań jest aktywne wspieranie integracji Polski z Unii Europejskiej poprzez kształtowanie poczucia jedności europejskiej oraz przygotowanie młodzieży do życia w zjednoczonej Europie. Prowadzimy także stałą współprace z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Biurem Integracji Europejskiej w Rzeszowie. Na początku października 2002 roku członkowie Klubu wzięli udział w lekcji europejskiej organizowanej przez Regionalne Centrum Integracji Europejskiej w Rzeszowie. Uczestniczyli również w eliminacjach szkolnych do III edycji Euroquizu. Na szczeblu województwa podkarpackiego zajęli 29 miejsce. W szkole realizowane były projekty: - "Moja szkoła w Unii Europejskiej" - "Teraz Integracja" - w ramach realizacji tego projektu odbyły się konkursy plastyczne oraz wiedzowe na temat UE, w których uczestniczyli uczniowie wszystkich typów szkół z terenu Gminy Bircza oraz zastał zorganizowany Dzień Europejski. "Młodzi głosują" - przeprowadzono Młodzieżowe Referendum, które poprzedziło referendum dla dorosłych. Nawiązaliśmy kontakt z młodzieżą szkolną na Słowacji, czego efektem był jej udział w dniu Europejskim. W roku szkolnym 2003 /2004 zorganizowaliśmy wymianę obustronną młodzieży w ramach realizacji "Programu Współpracy Przygranicznej Phare 2001. Kulminacyjnym punktem działalności klubu było przygotowanie uroczystej akademii gminnej, która odbyła się 30.04.2004, a więc w przeddzień akcesji Polski do UE. W akademii gminnej uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych i samorządowych, dyrektorzy oraz grono pedagogiczne wszystkich szkól znajdujących się na terenie gminy, młodzież i społeczność lokalna. W maju 2004 roku w szkole zorganizowana została debata n temat Unii Europejskiej, w której oprócz gimnazjalistów uczestniczyli goście ze Słowacji wraz z opiekunami orz kandydatka do Parlamentu Europejskiego Pani Barbara Misterska-Dragan, wójt Gminy Bircza Pan Jerzy Góralewicz oraz dyrektor gimnazjum Pani Monika Bodnar. Działalność, którą prowadzimy jest doskonałą promocją dla naszej szkoły i gminy.


IV Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich

W dniach 19-23.11.2008 r. braliśmy udział w IV Międzynarodowym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich. Nasz SKE „Eurobirczanie” reprezentowały Iwona Stach i Agnieszka Gerula klasy III a oraz opiekun Barbara Kropieniewicz. Naszym partnerem był KE z Cabin ze Słowacji „Cabinskie lisciata”. Tematem przewodnim tegorocznego zjazdu był problem uchodźctwa i imigracji. Mieszkaliśmy w Kościelisku, w przepięknej willi położonej wśród gór i lasów. Spotkaliśmy młodzież i nauczycieli z 12 krajów europejskich, od Hiszpanii, po Słowenię i odległą Łotwę. Językiem roboczym spotkania był język angielski, co dało możliwość praktycznego wykorzystania jego znajomości i sprawdzenia własnych umiejętności, także podczas licznych dyskusji i ćwiczeń. Zastosowana metoda dramy, podczas której odgrywaliśmy role uchodźców, pozwoliła wszystkim na osobistą refleksję i doświadczenie głębokości problemu i dramatów, jakie przeżywają ludzie zmuszani z różnych powodów do opuszczenia własnego kraju. Nie zabrakło również czasu na poznanie kultur innych narodów, miło spędziliśmy wieczór międzykulturowy połączony z degustacją potraw narodowych, niekiedy bardzo oryginalnych. Próbowaliśmy na przykład sery francuskie, oryginalny chleb łotewski na miodzie z pastą ziołową, szynkę parmeńską i ciasteczka marcepanowe. Niezwykłe wspomnienia i przeżycia długo pozostaną w naszej pamięci, będą także inspiracją do nowych działań.


Międzynarodowy Zlot Szkolnych Klubów Europejskich

Dnia 6-10 listopada 2009 roku braliśmy udział w Międzynarodowym Zjeździe Klubów Europejskich. Nasz szkolny klub "Eurobirczanie" reprezentowały dwie uczennice z klasy IIIa : Magdalena Krawczyk i Aneta Kowalska wraz z opiekunką Panią Barbara Kropieniewicz. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: " No more walls" - "nigdy więcej murów". Omawialiśmy obalenie komunizmu w Europie i jego skutki. Mieliśmy również okazje niejako uczestniczyć w burzeniu muru berlińskiego w trakcie happeningu na rynku w Warszawie (co mogliście zobaczyć w "Polsat News" czy tez przeczytać o tym w "Gazecie Wyborczej";]). ważnym punktem spotkania była również gra symulacyjna, w trakcie której wcielaliśmy się w postacie obradujące przy okrągłym stole. Spotkanie to było dal nas wspaniałym przeżyciem i bardzo miłym doświadczeniem, które na długo pozostanie w naszej pamięci!;)


W dniach 6-9 grudnia 2012 roku w Sobkowie koło Kielc odbyło się ogólnopolskie spotkanie Szkolnych Klubów Europejskich, któremu patronowały Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera. W zjeździe wzięło udział czternaście Szkolnych Klubów Europejskich z całej Polski - od Birczy przez Żywiec, Tychy, Wojkowice, Zawiercie, Kluczbork, Sobków i Busko-Zdrój, Ostrzeszów, Wieluń aż do Gdańska. Zajęcia poprowadzili Piotr Zimoch oraz Maja Selan wspierani przez wolontariuszy: Kamila Majewskiego, Karola Gruszczyńskiego i Gruzina Gagika Grigoryana. Naszą szkołę reprezentowali Karol Rębisz i pani Ewa Bartoszewicz. Zjazd poświęcony był refleksji nad działalnością SKE w Polsce, nad tym jak ich działania wpłynęły na szkoły oraz na lokalną społeczność. Uczniowie, wspólnie z nauczycielami zastanawiali się nad przyszłością swoich klubów, nad ich misją, rolą, nad możliwymi perspektywami rozwoju. Spotkanie okazało się też wspaniałą platformą umożliwiającą wymianę doświadczeń i pomysłów. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się gra symulacyjna – debata dotycząca możliwości powstania SKE w Schumanowie (fikcyjnej miejscowości, stworzonej na potrzeby gry). Każdej z osób przypisana została odpowiednia rola: burmistrza, dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia, rodzica. Celem uczestników było przekonanie eurosceptyków do konieczności powstania takiego klubu w ich mieście. Innymi z proponowanych aktywności były Euro-quiz, Euro-Cafe oraz stworzenie idealnego SKE. Mimo iż większość czasu spędziliśmy w Sobkowie na intensywnej pracy, nie zabrakło też czasu na nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni, wspólną zabawę , kulig , wieczór kulturowy w zamku. Ciekawym wydarzeniem był również wieczór regionalny, gdzie wszyscy uczestnicy prezentowali walory kulinarne swojej okolicy oraz zachęcali do odwiedzenia swoich regionów.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić adminaTeatrzyk Gimbir


W Gimnazjum działa teatr szkolny po nazwą ”Gimbir”. Co roku bierzemy udział w przeglądzie teatrzyków szkolnych ”Tropem Jasia i Małgosi”. Teatr prowadzony jest przez Panią mgr Małgorzatę Hop i Panią mgr Bożenę Czeszyk-Maculak, które pracują w naszej szkole.


Szkolne Koło Caritas


Od początku istnienia naszego gimnazjum działa Szkolne Koło Caritas. Obecnie opiekunem koła jest Pani Katarzyna Jauszczak. Zasadniczym celem powołania i działalności Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży najpierw na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią. Członkiem SKC może być każdy uczeń naszego gimnazjum, który poprzez wolontariat pragnie dzielić się z potrzebującymi ludźmi swoim czasem, talentami i miłością. Grupa wolontariuszy liczy ok. 30 osób. Są to gimnazjaliści niezwykle zaangażowani i odpowiedzialni. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach oraz możliwość zaangażowania się w życie społeczne. Program działań ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie współpracy integracji w czynieniu dobra. Uczy jak dobrze zagospodarować wolny czas, jak kształtować poprawną postawę chrześcijańską. W celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, członkowie Szkolnego Koła Caritas przeprowadzili następujące akcje i działania: - organizujemy pomoc materialną potrzebującym w naszej szkole i gminie, - organizujemy różne zbiórki na rzecz osób potrzebujących, - uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez Caritas, -współpracujemy z fundacjami, np. SERCE, Najważniejsze akcje organizowane przez Szkolne Koło Caritas: - kwesta na operację chorego serduszka Madzi Moździerz, - stała współpraca z Fundacją „Serce- Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”, sprzedaż świec wielkanocnych i bożonarodzeniowych, z których dochód przekazywany jest na rzecz Fundacji, - udział w VII Dniu Wspólnoty Ludzi Caritas, który odbył się w Przemyślu, - kiermasz ozdób bożonarodzeniowych oraz kartek świątecznych wykonanych własnoręcznie przez wolontariuszy, dochód ze sprzedaży przeznaczony został na paczki świąteczne dla rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dofinansowanie wycieczek dla uczniów z rodzin ubogich, -udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka organizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA, której celem jest przekazanie wigilijnej pomocy najuboższym rodzinom z całej Polski. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w tej akcji. Czynnie zaangażowanych było 11-stu wolontariuszy, w role których wcielili się nauczycieli naszego Gimnazjum. Świąteczną pomoc otrzymało 33 rodziny z rejonu Bircza (łącznie: 218 osób), a wartość paczek wyniosła ok. 30 000 zł. W akcję zaangażowało się blisko 170 darczyńców, jedną paczek zrobili uczniowie i nauczyciele naszego Gimnazjum. Jako darczyńcy do akcji włączyli się pracownicy firm z Krakowa, Dubiecka i Przeworska. PACZKA przyniosła wiele wzruszających spotkań osób potrzebujących z wolontariuszami, a czasem także – darczyńcami. Wspomnienie tych spotkań będzie dla nas zawsze żywe – zmieniły one społeczne spojrzenie na problem biedy. Przekonaliśmy się, że mur pomiędzy bogatymi a biednymi w naszym rejonie możemy obalić tylko wtedy, jeśli wspólnie zaangażujemy się w pomoc.

„Szlachetna Paczka” 2009


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Już po raz drugi Wolontariusze Rejonu Bircza sprawili, że cud się dokonał włączając się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Byli pomocnikami Świętego Mikołaja łącząc potrzebujące rodziny z hojnością darczyńców. Spełniły się marzenia 61 rodzinom z gminy Bircza, Dubiecko oraz Wojtkowa. W sumie około 5 ton artykułów spożywczych, sprzętu AGD, przyborów szkolnych, a najwięcej marzeń dziecięcych w postaci ulubionych pluszaków, gier, Mp3, piłek a także ubrań – łącznie wartość paczek wynosiła ok. 65 tyś zł. Lider Rejonu Małgorzata Wandrowska skupiła wokół akcji ,,Szlachetna Paczka’’ szlachetne osoby – Wolontariuszy, którymi byli nauczyciele Gimnazjum w Birczy, nauczyciele Zespołu Szkół w Birczy oraz studenci. Wspólny cel jaki wyznaczyliśmy, to aby każda rodzina miała darczyńcę. Każdy z nas cieszył się, gdy w bazie rodzin ukazywała się informacja o darczyńcy, każda minuta oczekiwania dłużyła się w nieskończoność, bo każdy z nas nie chciał zawieść ankietowanej przez siebie rodziny- to my siejemy ziarna nadziei i oczekiwania na cud. Wzniecamy w sercach potrzebujących, bezrobotnych, chorych marzenia nie tylko o podstawowych potrzebach, ale związane z nadzieją, że ktoś pamięta i dzieli się tym czym może. Wszyscy poświęciliśmy cenny czas, był trud i zmęczenie, ale nikt nam nie odbierze emocji, łez, wzruszeń i szczęścia, które przeżywaliśmy wspólnie z „naszymi” rodzinami. Tworzyliśmy sieć porozumienia i sukces jednego wolontariusza był wspólnym sukcesem, a oczekiwanie na darczyńcę wywoływało różne stany emocjonalne od euforii kiedy się pojawiali w bazie do smutku kiedy były dni wyciszenia.


Zespół wokalny


Zespół wokalny działa od 2002 r. Wyjeżdżamy na różne występy oraz bierzemy udział w różnych uroczystościach szkolnych i gminnych. Prowadzi go Pan Grzegorz Kwaśnicki.


Zespół pieśni i tańca Malwinki


W roku 2000 został założony zespół pod nazwą ,,Malwinki". Nazwa ta powstała dzięki pomysłom niewielu jeszcze wtedy członków zespołu. Jednym z wielu powodów, które wpłynęły na to, iż zespół będzie istniał były wielkie nadzieje pokładane w młodzieży gimnazjalnej. Młodzież ta przez swoja silną wolę, chęć podejmowania wyzwań związanych z nowymi przedsięwzięciami była gotowa na wstąpienie do zespołu, którego tak naprawdę jeszcze nie było. Uczniowie wraz z Panią Lilianną Pacławska, która prowadzi zajęcia taneczne, włożyli wiele wysiłku w to , aby zespół był zgrany. Teraz po 8 latach tej mozolnej pracy każdy zauważa jej rezultaty. Coraz więcej uczniów jest chętnych do wstąpienia do zespołu. W ciągu tych lat istnienia zespół reprezentował Gimnazjum w Przemyślu na Międzynarodowym Festiwalu, a także za granicą- na Słowacji w ramach wymiany przeprowadzonej w zeszłym roku. Tam także został doceniony. Występy tego zespołu uświetniają wszystkie uroczystości szkolne i gminne. Teraz trzeba tylko zadbać o to by zespół ,,Malwinki" występował i cieszył publiczność jak najdłużej.

Szkolna Grupa Amnesty International nr 73


Od dnia 13 listopada 2007 roku w naszym gimnazjum rozpoczęła swoją działalność pierwsza na Podkarpaciu Szkona Grupa AI. Jest to jednocześnie 73 grupa w Polsce. Założycielem i opiekunem grupy jest Pani Tamara Ryzner nauczycielka języka angielskiego, a sama grupa złożona jest z 35 członków. Edukacja praw człowieka ang. HRE – Human Rights Education to po pierwsze nauczanie o źródłach, podstawowych dokumentach i istocie praw człowieka, po drugie to edukacja na rzecz tych praw. Nasza Szkolna Grup Amnesty International ma za zadanie spełniać oba te cele. Chcemy, aby w naszej szkole wzrosła wiedza o podstawowej roli praw człowieka, zadaniem grupy jest również kształtowanie i rozwijanie w oparciu o prawa człowieka środowiska szkolnego, budowanie szkolnej samorządności. Ponadto ma uwrażliwiać uczniów i nauczycieli na problemy nietolerancji i agresji w szkole, ma pokazywać aktywne metody rozwiązywania szkolnych problemów. Pierwszą akcją SGAI nr 73 był VIII Maraton Pisania Listów, który odbył się w naszej szkole w dniach 7-8 grudnia 2007. Już przed rozpoczęciem Maratonu oraz w jego trakcie o grupie zrobiło się głośno w lokalnej prasie i telewizji, jednak wyniki Maratonu przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Zmobilizowaliśmy wiele osób i wielu uczniów, razem udało się nam napisać 1343 listy, co dało nam 7 wynik w Polsce. Jesteśmy wdzięczni naszym sponsorom, dziennikarzom, nauczycielom, uczniom oraz tym którzy wsparli nas dobrym słowem.

IX Maraton pisania Listów 12-13.12.2008

W tym roku Amnesty International po raz dziewiąty organizowało 24-godzinny Maraton Pisania Listów a nasze Gimnazjum po raz drugi. Tym razem pisaliśmy w obronie konkretnych osób, które padły ofiarą naruszeń praw człowieka na całym świecie. Maraton w sposób szczególny podkreślał przypadającą w tyk roku 60 rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz współzależność i niepodzielność wszystkich praw człowieka. U nas w szkole Maraton rozpoczął się 12 grudnia o godzinie 12 i zakończył o godzinie 18. Listy pisaliśmy także w sobotę 13 grudnia w godzinach od 8 do 18. Udział w Maratonie wzięli nie tylko obecni uczniowie klas I-III ale także uczniowie którzy ukończyli Gimnazjum. Koordynatorkami Maratonu były Joanna Kustra i Marta Kmiecik. Napisaliśmy około 650 listów. Wszystkie napisane listy zostaną wysłane do decydentów politycznych na całym świecie. Każdy mógł przyjść, napisać list i upomnieć się o prawa człowieka!

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Po raz piąty młodzież naszego gimnazjum wraz z wieloma absolwentami zorganizowała Maraton Pisania Listów Amnesty International. Maraton jak co roku zgromadził w wolnym dniu od nauki ponad 130 osób. Pisaliśmy w obronie więźniów sumienia na całym świecie. W ten sposób przyłączyliśmy się do międzynarodowej akcji, która na całym świecie w zimowe dni łączy wiele narodów piszących w obronie praw człowieka. 10 grudnia 2011 roku w murach naszego gimnazjum od 7.00 do 20.00 było naprawdę bardzo gorąco. Napisaliśmy w sumie ponad 17 tysięcy listów, jednak to zasługa nie tylko uczniów i sympatyków gimnazjum. W tym roku do akcji przyłączył się również lokalne szkoły, które w ramach projektu ,,Razem zdziałamy więcej-program rozwoju szkolnych grup AI w Gminie Bircza'' wsparły nas i również napisały ponad 2000 tysiące lisów. Dzięki dotacji z MEN w ramach konkursu ,,Szkoła Z PASJĄ'' mogliśmy naszą akcję poprzedzić szeregiem innych działań, spotkań, szkoleń oraz konkursów. O naszej akcji pisał tygodnik „Życie Podkarpackie” oraz portale internetowe. Nie ominęły nas również pochwały w mediach i prasie. Poza licznie przybyłymi uczniami naszej szkoły na maratonie pojawili się uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół w Birczy, II LO w Przemyślu, IV LO w Przemyślu, Technikum z Sanoka, Szkoły Podstawowej nr 14 z Przemyśla i nie tylko. Jeżeli ktokolwiek wątpi w to, że w tym zabieganym świecie nie ma wspaniałych uczniów to chętnie zapraszamy za rok. To podczas takich akcji w których młodzież, dzieci i inni chcąc pomóc pokrzywdzonym na całym świecie, łączą się i poprzez wspólny wysiłek pomagają. Maraton przyciągnął do Birczy również Pana Rafała Rabczaka z Radio Eska oraz jednego z radnych Pana Chrobaka. Hasłem tegorocznego maratonu były słowa „Razem mamy siłę, możemy zmienić świat”, dlatego też nasi uczniowie do akcji włączyli swoich bliskich, kolegów, koleżanki i nawet starych przyjaciół. Rekordową liczbę listów napisał i dostarczył Dawid Sołtys uczeń klasy II a naszego gimnazjum. Dawid wraz z rodziną i bliskimi napisał ponad 1600 listów. Dla niektórych jest to niewyobrażalne jednak wystarczy włączyć kogoś kogo znamy, poprosić o chwilę, opowiedzieć historię jednego z 11 przypadków. To te historie ujmują za serce i dzięki wrażliwości jesteśmy w stanie czynić cuda. W niektórych szkołach w Polsce milknie dzwonek. Bowiem zimowy sobotni poranek, a potem wizyta w szkole nie jest marzeniem ucznia i nauczyciela, jednak to tylko stereotyp. My tego poranka, całego dnia i wieczoru nie wyobrażamy sobie inaczej. Lubimy ten hałas, szum, zmęczenie i to co niesie ze sobą. Kochamy pomagać.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Maraton Pisania Listów 2012


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Maraton Pisania Listów 2013


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina