Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Konkursy

  KONKURSY 2019/2020

  "ZAWÓD MOICH MARZEŃ"


  REGULAMIN KONKURSU
  tutaj...

  ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
  tutaj...

  REGULAMINY KONKURSÓW 2018/2019

  REGULAMIN Konkursu literackiego "Bohater z Listy Katyńskiej". tutaj...

  WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY "Zagłada w oczach młodzieży". tutaj...

  REGULAMIN KONKURSU NA PREAENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ "Zagłada w oczach młodzieży". tutaj...

  REGULAMINY KONKURSÓW 2017/2018

  REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI ADAMA CHMIELOWSKIEGO . tutaj...

  REGULAMIN KONKURSU POŚWIĘCONEGO SYLWETCE ŚW. BRATA ALBERTA. tutaj...

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO tutaj...


  REGULAMINY KONKURSÓW POŚWIĘCONE TEMATYCE ZBRODNI KATYŃSKIEJ


  REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ tutaj...

  REGULAMIN KONKURSU POŚWIĘCONEGO TEMATYCE ZBRODNI KATYŃSKIEJ. tutaj...

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO tutaj...

  REGULAMIN

  konkursu na prezentację multimedialną na temat Powstania Warszawskiego.


  I. Organizator Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa.

  II. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs na prezentację multimedialną jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bircza i Gimnazjum w Birczy.
  2. Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji multimedialnej o tematyce Powstania Warszawskiego.
  III. Cel konkursu
  1 . Upowszechnianie wiedzy o POWSTANIU WARSZAWSKIM.
  2. Upowszechnianie wiedzy na temat II wojny światowej.
  3. Rozwijanie umiejętności promowania wśród rówieśników postaw patriotycznych.
  IV. Organizacja i przebieg konkursu
  Prace należy złożyć w Gimnazjum w Birczy do 26.09.2012 r.

  4. Przyznane zostaną 3 nagrody i 3 wyróżnienia.
  5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2012r..
  6. Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi w Gminnym Ośrodku Kultury
  w Birczy, podczas podsumowania projektu ,, Wędrujemy szlakiem Warszawskich Powstańców’’.
  V. Wymagania:
  1.Przedmiotem Konkursu jest opracowanie otwartej prezentacji multimedialnej zapisanej na płytce CD lub DVD w programie POWER POINT.
  2. Uczestnik Konkursu może być autorem jednej prezentacji.
  3. Zapis prezentacji na płycie powinien zawierać dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły, adres prywatny, telefon szkoły).
  4. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów Konkursu.
  5. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane, staną się własnością organizatorów i będą wykorzystywane w działalności informacyjno-edukacyjnej.
  VI. Kryteria oceny prac
  1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów
  - zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu
  - ocena merytoryczna
  - ocena pomysłowości i przekazu treści
  - umiejętność przekazu
  VII. Pozostałe ustalenia
  1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  3. Sytuacje, które nie są objęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
  Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima.

  27.11.2013 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy odbył się konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima.
  Rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima, dlatego Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa postanowiło zdobyć środki na zorganizowanie tego zadania. Dotacja pochodziła z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Honorowy patronat nad imprezą objęła Fundacja im. Ireny Tuwim i Juliana Tuwima.
  W zmaganiach konkursowych udział wzięło 17 uczniów z 6 gimnazjów. Po części konkursowej odbyła się prezentacja sylwetki i dorobku poety. Uroczystość uświetnił Dawid Pawliszyn, uczeń Gimnazjum w Birczy, który wykonał utwór ,,Wspomnienie’’ z repertuaru Czesława Niemena. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina